PTA期貨倉單日報表(2019-5-9)
品種:PTA    單位:張    日期:2019-05-09 每張倉單=1手合約*5噸/手=5噸
倉庫編號倉庫簡稱品牌倉單數量(完稅)倉單數量(保稅)當日增減有效預報升貼水
0314江蘇協豐 000 0
0503太倉新港 000 0
0504張家港華瑞江陰漢邦280500 0
  逸盛大化72900  
小計  3534000 
0505杭州臨港物流 000 0
小計  000800 
0506寧波高新利萬聚酯1000 -20
小計  10000 
0508平湖華瑞逸盛大化32000 0
小計  320004296 
0509張家港港務蓬威石化21600 0
  逸盛大化102000  
小計  1236000 
0513嘉興石化 00-600 0
小計  00-6006000 
0514江蘇恒科恒力石化400004000 0
小計  4000040000 
0515海倫石化江陰漢邦206500 0
小計  206500324 
0516張家港外服江陰漢邦389300 0
  蓬威石化563100  
  逸盛大化31870-35  
小計  127110-352994 
0517逸盛石化(廠庫) 000 -20
0519榮盛石化 000 0
0523蘇州港口蓬威石化79800 0
小計  798000 
0524恒力石化(廠庫) 000 0
0525逸盛大化(廠庫) 000 0
0527江蘇國望 000 0
0530華潤化學逸盛大化80100 0
小計  801001062 
0531嘉興海陸逸盛大化183600 0
小計  1836000 
0532建發物流恒力石化20000 0
  逸盛大化20000  
小計  400000 
0533嘉港物流逸盛大化9100 0
小計  91000 
0534福建金綸福海創840600 0
  佳龍石化39600  
小計  8802001188 
總計  366040336516664 
非常棒 不錯哦 還行吧 一般般 我不同意你的觀點